Grow-modellen får människor att våga

GROW-modellen har funnits i över 25 år och används inom organisationer över hela världen. Modellen är ett beprövat och enkelt verktyg som hjälper dig som coachas att förbättra dina beslut, lösa problem snabbare och övervinna hinder som står i vägen för engagemang och resultat.

En av skaparna till GROW-modellen är Alan Fine, tillika grundaren av den globala ledarskapsorganisationen InsideOut Development. Han är även en bästsäljande författare, internationell expert på prestationsområdet samt en välkänd keynote-talare.

Allt började med en tennisförlust mot kaptenen i skolans rugbylag

Insikten som är grunden till GROW-modellen fick Alan Fine redan som 11-åring på tennisplanen. Han mötte skolans kapten i rugbylaget i skolturneringens final. Alan spelade bra, satte en fot framför den andra och slog bollen över nätet. Plötsligt fann han sig själv leda matchen med 6-4 och 4-0 i andra set. Då började den inre rösten tala till Alan: ”Du har redan vunnit 10 games, du behöver bara vinna två till så är du mästare och skolans kung.”

I det ögonblicket stelnade Alan och vann inte ett enda game till. Ju hårdare han försökte desto sämre gick det. Och ju sämre det gick, desto hårdare kämpade han. I stället för att fokusera på bollen hade Alan börjat ägna all uppmärksamhet åt rösten som tjatade i hans huvud. Alan visste vad han skulle göra, men kunde inte göra det han visste.

Världsledande coachingföretag

När Alan längre fram jobbade som tenniscoach började han omvandla sin erfarenhet till en träningsmetod. Utifrån insikten att bättre prestationer behövde börja från insidan och ut snarare än från utsidan och in. Tack vare denna insikt rönte hans adepter stora framgångar.

Steget var inte långt för Alan att förstå att det som pågick på tennisbanan också hände på fotbollsplaner, i konsertsalar, i forskargrupper, ledningsgrupper, säljteam och i resten av samhället.

I mitten av 80-talet utvecklade Alan Fine GROW-modellen tillsammans med Graham Alexander och Sir John Whitmore. Modellen är idag ett av världens mest erkända och effektfulla coaching-verktyg. När du jobbar med våra program får du licens att använda modellen i din organisation.

Alan Fine har sedan dess utvecklat modellen som nu är kärnan i hans världsledande coachingföretag – InsideOut Development. Vi på Magokoro är deras partner i Sverige och nu finns programmen för första gången på den svenska marknaden – alla med GROW-modellen som bas.

Illustrationen visar en schematisk bild av Grow-modellen.

De fyra stegen i Grow-modellen

GROW är en akronym som står för de fyra stegen i varje beslutsprocess: Goal, Reality, Options och Way Forward. Centrala i modellen är fyra avgörande framgångsfaktorer för bättre prestationer: Knowledge, Focus, Fire, Faith.

1. GOAL: Vad vill du uppnå?

  • Börja alltid dialogen med vad ni vill uppnå så sparar du mycket tid
  • Om problemdefinitionen är svår, formulera då genom guidning vad ni vill uppnå
  • En medarbetare i ditt team kanske är frustrerad över brist på samarbete med kollegor, någon annan kanske vill ta sig an nya utmanande uppgifter

2. REALITY: Hur ser verkligheten ut?

  • Utforska nuläget och de förutsättningar som gäller som utgångspunkt för det fortsatta arbetet
  • Prata öppet om det ni lyckats med och vad som står i vägen för att uppnå målen – utan att just då komma med färdiga lösningar

3. OPTIONS: Vad kan du göra?

  • Utforska de möjligheter som finns
  • Genomför en brainstorm tillsammans och ta fram möjliga lösningar utan att gå in i detalj på vad och hur ni ska gå tillväga

4. WAY FORWARD: Vad kommer du att göra och när?

  • När ni identifierat och eliminerat de flesta hindren till beslutsfattande känns problemet mer hanterbart
  • Definiera varje steg och utarbeta en konkret plan
  • Tilltron till att ni kan klara utmaningen gör att ni kan gå framåt i ett ”flow state” eller ”Magokoro” som man säger i Japan