Coaching som får människor och företag att växa

Magokoro Coaching hjälper organisationer att skapa och leva en coachande kultur som driver resultat och får människor och företag att växa. Vår grundsyn är att alla har potential att prestera på en högre nivå än vad de gör. Vi är också övertygade om att man som individ ofta vet vad som behöver göras för att lösa problem, klara uppgifter och uppnå mål. Men de flesta av oss behöver lite hjälp på traven med att frigöra insikterna som behövs, finna inspirationen och motivationen.

I dagens snabbrörliga och allt mer flexibla arbetsliv behövs relationsbyggande och kommunikation mer än någonsin. Coaching är ett effektivt verktyg som fungerar även i de mest utmanande tider. Våra program ger ledare enkla modeller och ramverk att luta sig mot för att lyckas med coaching i alla situationer.

Våra program utbildar individer, ledare och ledningsgrupper i hur man coachar för att öka engagemang och prestationer. De olika programmen kan genomföras på många olika sätt; i klassrum, live online eller on demand. Läs mer om lösningarna nedan och välkommen att kontakta oss när du hittat det som passar dig och ditt företag.

Ung blond kvinna står leende med en orange dokumentmapp i plast under armen.

Hitta den coaching som passar ditt företag

Lika viktigt som att du hittar rätt coaching för företaget, är att ditt företag passar för vår coaching-metod. Kunderna vi jobbar med förstår att vår coaching inte är någon ”quickfix” utan ett utvecklingsarbete för proffs. Är dina ledare proffs? Proffs som vill träna? Proffs som vill ha feedback? Proffs som vill få andra att lyfta? Ja, då är vi en perfekt matchning.

För ledare

InsideOut Coaching™

Workshop där ledare lär sig coacha i alla situationer Vårt flaggskeppsprogram för ledare hjälper till att dramatiskt förbättra effekten av de dagliga samtalen på arbetsplatsen. Ledare blir bättre på att öka sitt engagemang och förbättra sina prestationer genom att lära sig använda coaching i alla tänkbara situationer.

Läs mer om program för ledare  

För ledare II

InsideOut Coaching™ LAB

Workshop som utvecklar gott ledarskap i praktiska övningar LAB utvecklar skickligheten i det dagliga genomförandet av coaching. Den här workshopen leder deltagarna genom praktiska övningar som stödjer planering, tillvägagångssätt och utövande av coaching på arbetsplatsen.

Kontakta oss och boka din workshop här

För säljledare

Sales Coaching™

Workshop för säljledare i sammanfattning: SayDoCo! I workshopen får du träna på att genom gott ledarskap frikoppla dina medarbetare från hindrande tankemönster och skapa ett positivt driv framåt genom proaktiv styrning, mål och uppföljningsmöten som vi kallar SayDoCo: Säg vad du ska göra, gör det och kommunicera om ditt åtagande är i farozonen. Genom coaching-tillfällen en gång i månaden skapar vi en ledarutveckling som syftar till att implementera GROW-modellen i vardagliga coaching-samtal, veckovisa säljuppföljningar och utvecklingssamtal.

Kontakta oss och boka din workshop här

För medarbetare

InsideOut Breakthroughs

Workshop som frigör individens verkliga förmåga Denna halvdags-workshop frigör varje individs verkliga potential och förbättrar förmågan att fatta beslut, lösa problem, öka sitt engagemang och sin ansvarsförmåga genom en enkel process som är lätt att repetera.

Läs mer om våra program för medarbetare  

Våra coaching-program lyfter dig och medarbetarna

För ledare

InsideOut Coaching™

Workshop för coachande samtal som gör skillnad InsideOut Coaching är ett globalt beprövat program för ledare. Processen är enkel att lära sig, komma ihåg och att använda oavsett situation. Och det viktigaste av allt, den fungerar verkligen och får det att hända i vardagen.

Processen är tillräckligt enkel för att använda direkt, flexibel nog att passa varje situation och formad för att skapa mätbara resultat. Workshopen introducerar praktiska verktyg och ger stort utrymme att träna. Efter utbildningen är deltagarna kapabla att genomföra bra coachande samtal som gör skillnad i respektive team.

Programmet hjälper ledare att radikalt förbättra de samtal de redan har med sina medarbetare. Det leder till bättre relationer, högre engagemang och därigenom betydligt bättre prestationer. Workshopen InsideOut Coaching introducerar synsätt, praktiska verktyg och modeller som du som ledare kan luta dig mot i ditt ledarskap. Ledare får träna på de viktigaste samtal de behöver bemästra:

  • Coacha för genombrott
  • Coacha för engagemang
  • Coacha för avstämning och feedback
Efter workshopen kommer du att kunna:
  • Ha bra samtal med dina medarbetare som ökar passion, driv, tilltro, fokus och kunskap
  • Spara mycket tid genom ett strukturerat och målinriktat sätt att coacha
  • Lösa problem och hinder som uppstår snabbare genom en effektiv modell för prestation och beslutsfattande (GROW-modellen)

Utbildningsalternativ

Live online

Ett sätt att gå programmet är genom vår ”Virtual Instructor-Led Training” (VILT). Kanske ett extra bra alternativ när man inte vill samla medarbetare i större grupper. Alla lärdomar och resultat du skulle ha fått i ett klassrum går lika bra att ta till sig virtuellt. En av Magokoros erfarna coacher kan hålla workshopen och/eller du kan certifiera personer i din egen organisation som utbildar era medarbetare.

Cross-funktionell workshop

Samla dina medarbetare för en cross-funktionell workshop. Denna tar en heldag, innehåller mycket interaktivitet och praktisk tillämpning. Du kan antingen låta en ledarskapscoach från Magokoro leda workshopen och/eller certifiera personer i er egna organisation. Om du tror det är det bästa alternativet tar vi en dialog om hur vi bäst kan genomföra denna tryggt enligt FHM:s direktiv.

On Demand

Alla i organisationen kan lära sig grunderna i coaching i denna On Demand-kurs. Lär er när det passar er. Detta kan med fördel också användas för att träna och förstärka tidigare kunskap. Kursen startar med kunskapsinhämtning och lär ut teknik för att sköta mängdträning i coaching utifrån en modern läroplattform med AI-verktyg.

Henrik Wenklo

Henrik Wenklo
Vice President HR & Organisation Development
Consilium Marine & Safety AB

Gillar framförallt att coaching-modellen är enkel, naturlig och funkar även i den stressade vardagen. Micael bidrar med sin tunga kompetens och operativa erfarenhet av ledarskap som han förmedlar på ett inspirerande och pedagogiskt sätt. Han vet hur man får det att hända i vardagen.

Läs mer om vad kunderna tycker här!  

För medarbetare

För medarbetare

InsideOut Breakthroughs

Workshop där medarbetaren når en högre prestationsnivå Vi har en väl fungerande modell för hur man hanterar negativa tankar, river hinder och åstadkommer det fokus som behövs för att uppnå en högre prestationsnivå. Deltagarna lär sig att fokusera, skapa sin egen plan och nå de resultat som är viktiga för den enskilda medarbetarens utveckling. InsideOut Breakthroughs skapar också ett gemensamt språk för arbetsplatsen och gör uppföljande ledarledd coaching effektivare.

 

Utbildningsalternativ

Live online, Cross-funktionell workshop eller On Demand.